My thoughts: bare and bold.

Sunday, January 01, 2012

A Year-End Letter

This is actually an excerpt from the letter I wrote for my boyfriend. I was intending to write him a love letter but it ended up being a letter of love. I seldom use Filipino when writing so please deal with my grammar and choice of words.

Kumusta ka na? Kumusta ang nagdaang taon? Oo, alam kong sasabihin mong isa ang taong 2011 sa mga pinakamasasayang taon ng buhay mo. Pero teka… Sigurado ka ba? Kung oo, bakit nga ba masaya? Alin sa napakaraming pangyayari ang nagpasaya sa’yo? Kung hindi ka naman naging masaya, bakit hindi ka gumawa ng paraan upang matapos ang taong ito na masaya? 
Sinimulan mo ang taong ito bitbit ang pag-asang magiging mabuti ang taong ito para sa’yo. Naging mabuti nga ba? Nagbago ka, alam ko. Ikaw noong 2010 ay iba sa ikaw ngayong 2011 at magiging iba sa ikaw sa taong 2012. Kung ano man ang mga ipinagbago at ipinagbabago mo, sana nagbabago ka para sa ikabubuti mo at para sa ikasisiya ng mga tao sa paligid mo.
Tama na ang pag-iisip ng mga hindi naman dapat iniisip. Tama na ang paghawak sa nakaraan pagkat ito’y naganap na. Tama na ang pag-aalala sa hinaharap pagkat ito’y hindi pa nangyayari. Ang mahalaga ay ang ngayon dahil ang ngayon ay nasa mga kamay mo. Tama na ang pagpatol sa pang-aasar ng iba. Tama na ang paghihiganti. Tama na ang kalungkutan. Tama na ang pag-iyak. Tama na ang pagiging pusong bato. 
Mula sa puntong ito, huwag mo nang hayaang pigilan ka ng kahit ano sa mga gusto mong mangyari. Gawin mo ang lahat nang walang halong pag-aalinlangan. Gawin mo ang mga ito upang ‘di ka magsisi. Mula sa puntong ito, kalimutan mo na ang galit sa puso at palitan ito ng purong pagmamahal. Ibaon na sa limot ang tampo at palitan ng magandang pakikitungo. Mula sa puntong ito, ipakilala mo na sa mundo kung sino ang tunay na ikaw hindi para ipagmayabang mo kung sino ka at kung ano na ang narating mo ngunit para makuha mo ang respeto nila. 
Mangarap ka at tuparin mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Iwasan mo ang mga bagay o taong magiging hadlang sa mga pangarap mo at sa mga nais mong mangyari. Gawin mo ang lahat upang maging masaya ka at huwag mong hahayaang kunin ng kahit na sino ang kaligayahan at pag-asang pinanghahawakan mo. Maging mas mabuting tao ka kaysa kahapon. Maging mas matalino ka kaysa kahapon. At higit sa lahat, maging mas masaya ka kaysa kahapon. 
Angkinin mo ang taong ito pagkat ito’y iyong-iyo. Isang manigong bagong taon sa'yo!
I'm such a weird girlfriend. Am I not? Haha!

0 comments:

Post a Comment